Logo

Aktualności

2018-09-01

Projekt : AKADEMIA PRACY 2

Projekt AKADEMIA PRACY 2 nr RPLU.11.01.00-06-0224/17 jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020, Osi priorytetowej 11Włączenie społeczne,Poddziałania 11.1Aktywne włączenie.Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach...

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 5/08/2018/AP

NR 5/08/2018/AP

Wygrali:

Część I - Fundacja Na Rzecz Rozwoju INSPIRATOR

Część II - Fundacja Na Rzecz Rozwoju INSPIRATOR

Czytaj więcejData udostępnienia: 2018-09-03 

Samodzielni i Aktywni 2

Projekt : SAMODZIELNI I AKTYWNI 2

Projekt SAMODZIELNI I AKTYWNI 2 nr RPLU.11.01.00-06-0225/17 jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020, Osi priorytetowej 11Włączenie społeczne,Poddziałania 11.1Aktywne włączenie.Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2018-09-01 

Akademia Pracy 2

Projekt : AKADEMIA PRACY 2

Projekt AKADEMIA PRACY 2 nr RPLU.11.01.00-06-0224/17 jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020, Osi priorytetowej 11Włączenie społeczne,Poddziałania 11.1Aktywne włączenie.Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2018-09-01 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 4/08/2018/AP

NR 4/08/2018/AP

Wygrali:

Część I - Centrum Mentoris Mateusz Prucnal

Część II Centrum Mentoris Mateusz Prucnal

Część III Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego Miko Centrum Ochrony i Zabezpieczeń w Lublinie

Czytaj więcejData udostępnienia: 2018-08-28 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 4/08/2018/SiA

Wygrał:

Część I - Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR

Czytaj więcejData udostępnienia: 2018-08-28